SLUŽBY

 

Kompletný servis pre PC

- monitoring stavu počítačového systému

- inštalácia hardvéru a softvéru

- inštalácie servisných opravných balíkov

- diagnostika problému na PC

- odvírenie PC

- reinštalácia PC

- optimalizácia PC

- nastavenie zariadení

- servis aj na mieste

- správa antivírovej ochrany

 

Výjazdy k zákazníkovi v rámci Pezinka, aj mimo

 

Konzultácie

bezpečnostné odporúčania

 

Hotline

 

Správa servera

- MRP

- kamerový

 

Návrh, projekcia, realizácia a údržba dátových sietí

 

Zálohovanie uživateľských dát

- na server

- na serveri

- na CD

-na HDD

 

Návrh, konfigurácia a údržba aktívnych prvkov sietí akými sú switche, firewally, routre a iné

 

Preventívna údržba

predchádzanie poruchám, eliminovanie problémov

 

Servis cez víkend a sviatky

 

Zmluvná spolupráca vo forme paušálneho mesačného poplatku

- zahŕňa balík služieb podľa výšky poplatku a počtu hodín

- garancia výjazdu do určeného časového limitu

- po vyčerpaní paušálu zvýhodnená hodinová sadzba