KONTAKT

Sídlo spoločnosti, fakturačná adresa:

RENARDE s. r. o.

Holubyho 35

902 01  Pezinok

Slovenská Republika

 

IČO: 44107986

DIČ: 2022585290

IČ DPH: SK2022585290

Zápis v OR: OS BA 1, oddiel Sro, vložka číslo 51714/B

 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2628809752/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2880 9752

SWIFT: TATR SK BX

 

Kancelária, korešpondenčná adresa:

RENARDE s. r. o.

Holubyho 35

902 01  Pezinok

Slovenská Republika

 

Telefón: 0907 035 035

Email: renarde@renarde.sk

 

 
 
Ovládajte svoj stolný počítač alebo server vzdialene! Ovládajte svoj stolný počítač alebo server vzdialene!